Sirris

Collectief onderzoekscentrum van door Technologische Industrie

 

 

 

Sirris is het collectief onderzoekscentrum van de technologische industrie. Het centrum versterkt de concurrentiekracht van ondernemingen op een duurzame manier door hen te helpen bij de concrete uitvoering van technologische innovatie vanaf het idee tot het afgewerkte product.

Er zijn verschillende soorten begeleiding : direct en gepersonaliseerd advies, snelle tests of meerjarige collectieve onderzoeksprojecten.

Sirris stelt haar hele high-tech infrastructuur aan de gecoachte ondernemingen ter beschikking om hen de kans te geven hun nieuwe technologieën snel te testen zonder daarvoor grote investeringen te moeten doen.

Sirris verzekert de begeleiding en de opleiding van haar cliënt-ondernemingen met een bijzondere aandacht voor vragen over vertrouwelijkheid en respect voor intellectuele eigendom.

 

Technologische en strategische begeleiding van Brusselse ondernemingen

Het programma Mistral werd in 2004 door Sirris gelanceerd in samenwerking met Agoria Brussel en met de steun van Innoviris. Het programma is gericht op de technologische strategie van kleine onderneming en helpt ondernemingen, meer bepaald KMO's, bij het bepalen van hun innovatievermogen op basis van een analyse van hun bestaande industriële activiteit, de vraag op de markt en de technologische evolutie.

Eind 2011 werd de acties van technologische begeleiding en het programma Mistral samengevoegd in één programma om op geïntegreerde wijze te beantwoorden aan de behoeften van Brusselse technologische ondernemingen.

 

Financiering van Innoviris

Om dit programma op te starten, heeft Innoviris 80 % van het budget van het programma en een hooggekwalificeerd team van 5,5 VTE gefinancierd.

 

De meerwaarde van Sirris: lokale aanwezigheid, vlakbij de industrie

De voornaamste troef van Sirris is zonder twijfel de rijkdom en diversiteit van haar materiële en humane middelen. Met meer dan 140 experten en een hoog technologische infrastructuur verspreid over 7 sites (Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent, Hasselt, Leuven en Luik), dekt Sirris 4 technologische domeinen: Materials, Advanced Manufacturing, Mecatronics & Software Engineering.

Sirris vergemakkelijkt de toegang tot de innovatie voor alle ondernemingen door :

  • een benadering die aangepast is aan grote en kleine ondernemingen ;

  • experten en geavanceerde concept-en productie-infrastructuur om nieuwe technologieën uit  te testen

Sirris heeft meer dan 160 Brusselse ondernemingen in haar portefeuille.

 

Meer weten?

Wenst u meer informatie over de activiteiten van Sirris? Ga naar de website van Sirris.