Knowledge/Technology Transfer Office - Interfaces

Home / Begeleiding en contacten / Contacten / Knowledge/Technology Transfer Office - Interfaces
Home / Begeleiding en contacten / Contacten / Knowledge/Technology Transfer Office - Interfaces

Knowledge/Technology Transfer Office - Interfaces

De Knowledge/Technology Transfer Offices (KTO/TTO) ondersteunen activiteiten in wetenschappelijk onderzoek, vergemakkelijken de valorisatie van onderzoeksresultaten, de samenwerking met academische onderzoeksentiteiten en hun externe OOI-partners.

De Knowledge/Technology Transfer Offices (KTO/TTO) ondersteunen activiteiten in wetenschappelijk onderzoek, vergemakkelijken de valorisatie van onderzoeksresultaten, de samenwerking met academische onderzoeksentiteiten en hun externe OOI-partners.

 
In Brussel steunt Innoviris 4 universitaire interfaces in Brussel: 
 • de interface van de Université Libre de Bruxelles: TTO ULB

 • de interface van de Université Catholique de Louvain: LTTO

 • de interface van de Vrije Universiteit Brussel: VUB TechTransfer

 • de interface van de Universiteit Saint-Louis Bruxelles: USL-B KTO

 
De interfaces verlenen volgende diensten : 
 • de evaluatie van het technologisch en economisch vermogen van wetenschappelijke onderzoeksresultaten

 • de valorisatie (exploitatie en verspreiding) van de wetenschappelijke onderzoeksresultaten

 • de overdracht van resultaten van toegepast wetenschappelijk onderzoek in industriële toepassingen gericht op de oprichting van nieuwe ondernemingen

 • hulp bij het opstellen van dossiers voor subsidie-aanvragen

 • verschillende actoren in wetenschappelijk onderzoek met elkaar in contact brengen

 • een loket dat toegang verleent aan alle onderzoeksteams en capaciteiten voorgesteld door de instelling(en) die de interface vertegenwoordigt. Zo fungeren de TTO onder meer als interface tussen de ondernemingen en de instellingen die ze vertegenwoordigen (universiteiten en ISIs)

 • raad voor het beheer van intellectueel eigendomsrecht (octrooien, consortiumovereenkomsten, onderhandeling van licenties en industriële contracten, ...)

 • de uitwisseling van ervaring tussen academische onderzoekers en ondernemers

 

De diensten van de interfaces zijn gratis. 

Als je meer informatie wenst, kan je terecht op de website van elke interface: 

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Yannik Hallet

Innovation Ecosystem Advisor

Policy & Monitoring Team

Tel. +32 2 600 50 76
yhallet@innoviris.brussels