De opkomst van duurzame voeding in Brussel

Home / Co-create - Living labs voor systemen voor duurzame voeding in het BHG
Home / Co-create - Living labs voor systemen voor duurzame voeding in het BHG

De opkomst van duurzame voeding in Brussel

Wat beweegt er in Brussel op vlak van duurzame voeding? Ontdek het via de resultaten en aanbevelingen van 6 participatieve actieonderzoeksprojecten die we de afgelopen 3 jaar hebben gefinancierd.

De opkomst van duurzame voeding in Brussel

Wat beweegt er in Brussel op vlak van duurzame voeding?

Ontdek het via de resultaten en aanbevelingen van 6 participatieve actieonderzoeksprojecten die we de afgelopen 3 jaar hebben gefinancierd.Falcoop project

  • Is het mogelijk om samen een logistieke oplossing te ontwikkelen voor de distributie van lokale producten?

  • Hoe kunnen we duurzame voeding toegankelijk maken voor iedereen?

  • Hoe kunnen we duurzame landbouwprojecten op kleine oppervlaktes ondersteunen?

  • Wanneer spreken we van een duurzaam voedingssysteem?

Deze vragen werden onder de loep genomen door Choud’Bruxelles, Cosyfood, Falcoop, Solenprim, Spincoop en Ultratree, projecten die het resultaat waren van de eerste projectoproep van het Co-create programma.

Via dit financieringsprogramma willen we de Brusselse bevolking, ondernemers, onderzoekers en non-profit organisaties dichter bij elkaar brengen om samen naar oplossingen te zoeken voor de huidige en toekomstige stedelijke uitdagingen. Het motto? Elke burger kan onderzoeker worden en van Brussel zijn laboratorium maken.

 

De meerwaarde voor Brussel

Waarom de keuze voor het thema ‘duurzame voedingssystemen’ voor de eerste projectoproep van Co-create?

Cosyfood

Duurzame voedingssystemen bieden een antwoord op verschillende socio-economische uitdagingen waarmee het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geconfronteerd.

Zo steunen dergelijke systemen op een sterk lokaal gevestigde waardeketen, van de productie van voedingsmiddelen tot het afvalbeheer. Dat lokale karakter creëert een blijvende werkgelegenheid. Bovendien garanderen duurzame voedingssystemen ook voor minderbedeelde bevolkingsgroepen een gemakkelijke toegang tot verse en gezonde kwaliteitsvoeding.

Duurzame voedingssystemen zijn ook beter voor het milieu en leiden tot een snellere waterafvoer, een beperking van het hitte-eilandeffect, het behoud van de biodiversiteit in Brussel en een afzetgebied voor het organisch afval in de stad.


“De belangrijkste verdienste van het Co-create programma is dat het actoren met verschillende achtergronden (openbare instellingen, onderzoekers, vzw’s, beleidsmakers, enzovoort) heeft samengebracht rond het thema ‘duurzame voeding’.  Deze ontzuiling was essentieel en heeft ruimte gecreëerd voor nieuwe voorstellen. Zo werden de resultaten van de projecten bijvoorbeeld gebruikt bij een consultatieronde om de tussentijdse evaluatie van de Brusselse beleidsstrategie voor duurzame voeding (de Goodfood strategie) te onderbouwen”, zegt Isabelle Bayart, coördinatrice van het Steunpunt Co-create.

 

Participatief actieonderzoek en living labs

Innoviris zet sinds 2015 steeds meer in op co-creatie en burgerparticipatie. Via participatief onderzoek willen we ervoor zorgen dat alle belanghebbenden vanaf het begin betrokken zijn bij het onderzoeksproces, vanaf het opstellen van de onderzoeksvragen over het experimenteren en goedkeuren van de resultaten tot de valorisatie.

 

Meer weten?

Wil je meer informatie over de projecten in duurzame voeding? Raadpleeg onze infobrochures! 

ChoudBruxelles

Choud'Bruxelles

Duurzame distributie van lokale producten

  Cosyfood

 Cosyfood

De definitie van duurzame voedingssystemen

Falcoop

 Falcoop

Duurzame voeding via de coöperatieve supermarkt

  Solenprim

Solenprim

Duurzame voeding in de voedselhulpsector

Spincoop

Spincoop

Haalbaarheid van het Spin Farming Model

  Ultratree

Ultratree

Duurzame landbouw op een kleine oppervlakte


Op de website van het Steunpunt Co-create vind je alle informatie over co-creatie en de andere lopende projecten. 

Wil je zelf deelnemen aan het Co-create programma? Hou dan onze Co-create pagina in de gaten!