Klachtendienst

Home / Contacteer ons / Klachten
Home / Contacteer ons / Klachten

Klachtendienst

Klachtendienst

Innoviris stelt alles in werking om u een optimale dienstverlening aan te bieden.

Het kan echter gebeuren dat u niet tevreden bent over een antwoord, een beslissing of de dienstverlening van Innoviris.

De klachtendienst is de ombudsdienst die uw klacht over de dienstverlening van Innoviris behandelt. U kunt enkel een klacht indienen bij deze ombudsdienst als u al een poging hebt ondernomen om het probleem op te lossen met de verantwoordelijke van de betrokken dienst.

Dien uw klacht steeds schriftelijk in via onderstaand klachtenformulier. 

Contacteer ons

  • Innoviris, Ombudsdienst, Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

  • Per mail: ombuds@innoviris.be

Document