Innovative Brussels Care

Home / Financiële steun aan de non-profit sector / Innovative Brussels Care
Home / Financiële steun aan de non-profit sector / Innovative Brussels Care

Innovative Brussels Care

Om een oplossing te bieden voor de toenemende vergrijzing hebben Innoviris en het IWT samen de projectoproep 'Innovative Brussels Care' gelanceerd. Daardoor konden ook Brusselse ondernemingen, non-profit organisaties, ziekenhuizen en publieke woonzorgcentra deelnemen aan het programma Proeftuin ZorginnovatieRuimte Vlaanderen.

Innovative Brussels Care - Deelname aan het programma Proeftuin ZorginnovatieRuimte Vlaanderen

Zorgproeftuinen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaanderen worden geconfronteerd met een toenemende vergrijzing. Als antwoord op dit probleem, heeft het IWT, op initiatief van de Vlaamse Regering, het programma Proeftuin ZorginnovatieRuimte Vlaanderen gelanceerd.

« Proeftuin ZorginnovatieRuimte Vlaanderen » stimuleert innovatie binnen de ouderenzorg. Dat doet het programma door vernieuwende projecten met aandacht voor alle aspecten van ouderenzorg (inclusief preventie, sensibilisering, diagenostiek, zorg en interventie) te ondersteunen.

Het programma « Proeftuin ZorginnovatieRuimte Vlaanderen » is een « living lab », een experimenteel platform waarop onderzoeks-en experimentele ontwikkelingsprojecten worden toegevoegd. Daardoor ontstaat er een experimentele omgeving waarin organisaties hun vernieuwende technologieën, producten, diensten en concepten kunnen testen. Ze doen daarbij het beroep op een representatieve groep van eindgebruikers die als testpubliek wordt ingezet in haar eigen leef-en werkomgeving. De werkwijze leidt tot een relevante en adaptatieve manier van innoveren. 

De projectoproep Innovative Brussels Care

In oktober 2013 heeft het IWT een projectoproep gelanceerd voor projecten die zich willen aansluiten bij één van de vier experimentele platformen die in juli 2013 werden opgericht. Het platform « Actief Zorgzame Buurt » is één van deze vier platformen en is actief in de Brusselse gemeenten Etterbeek en Schaerbeek. Opdat ook Brusselse organisaties een project konden indienen, lanceerde Innoviris samen met het IWT de projectoproep Living Lab - Innovative Brusselse Care. Innoviris is daarbij verantwoordelijk voor de financiering van de Brusselse partners van het project. 

Brusselse organisaties die in aanmerking kwamen voor deze projectoproep, zijn :

 • ondernemingen met minstens 1 exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • Social profit organisaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met een economische activiteit die relevant is voor de zorgsector.

 • Ziekenhuizen en private en publieke woonzorgcentra

Tijdens de oproep werden 2 projecten ingediend bij Innoviris. Na de evaluatie door een jury (samengesteld uit wetenschappelijke adviseurs van Innoviris en IWT, en 9 experten) werden de twee projecten geselecteerd. Het gaat om: 

 • MeetMove. Dit project is gericht op de evaluatie van de fysieke, mentale en sociale impact van de programma’s voor aangepaste fysieke activiteiten (APA) voor kwetsbare bevolkingsgroepen in de wijk; er moet een standaard-inhoud bepaald en ontwikkeld worden van de APA-programma’s die het thuis wonen en het welzijn versterkt; er moeten ontwikkelingsvoorwaarden worden ingesteld (vorming, integratie in de wijken, communicatie, sensibilisering…). MeetMove wordt gefinancierd door een subsidie voor een maximum bedrag van 276.607 in het totaal voor een duur van 30 maanden. De subsidie werd toegekend aan 2 vzw's en 1 onderneming die instaan voor de uitvoering van het project. 

 • Inspirerend & innovatief wonen & werken. Dit project heeft als doel nieuwe residientiële modellen op kleine schaal te ontwikkelen voor oudere mensen en nieuwe werkmodellen gericht op het versterken van de levenskwaliteit van senioren in hun buurt door hen een model te laten kiezen dat aangepast is aan hun behoeften en wensen. Inspirerend & innovatief wonen & werken wordt gefinancierd door een subsidie voor een maximum bedrag van €425.054 in het totaal voor een duur van 30 maanden. De subsidie werd toegekend aan 4 vzw's en 2 ondernemingen die instaan voor de uitvoering van het project. 

De voordelen voor Brussel

De resultaten van de twee geselecteerde projecten zullen op lange termijn leiden tot een rechtstreekse of onrechtstreekse economische en maatschappelijke valorisatie. De resultaten zullen in het bijzonder leiden tot:

 • Een economie voor de sociale veiligheid met een verlaging van de gevolgen van het gebrek aan fysieke activiteiten van ouderen (val, breuken, diabetes, isolatie, etc.).

 • De verbetering van de gezondheid, het welzijn en het sociale aspect voor kwetsbare senioren (derde leeftijd), ouderen, (vierde leeftijd), mensen met een chronische ziekte (Alzheimer, Parkison...) en oudere mentaal gehandicapten.

 • Creëren van werkgelegenheid voor begeleiders in lichamelijke opvoeding via de ontwikkeling van modulen voor collectieve lessen voor aangepaste fysieke activiteiten.

 • Optimaal gebruik van de beschikbare woonstructuren.

 • Minder verwaarlozing van gebouwen.

 • Een betere rentabiliteit van de overheidsinvesteringen in de woonsector.

 • Een uitbreiding van de diversiteit van het zorgaanbod en verbetering van het succes.

 • Een verbetering van de sociale cohesie en het welzijn in de wijken.

Living Labs

De aansluiting bij het living labs-programma Proeftuin ZorginnovatieRuimte Vlaanderen was de voorbereidende fase van onze eigen actie Co-create - Living Labs. 

Via deze actie willen we de Brusselse bevolking, de onderzoeks-en innovatiesector en de ondernemerswereld dichter bij elkaar brengen. Daarom is de actie gericht op projecten in toegepast onderzoek en innovatie die aansluiten bij de dynamiek en interactie van co-creatie. De projecten worden uitgevoerd in 'living labs', die door onderzoekers, economische actoren en verenigingen worden opgericht en waarin ze samenwerken met de eindgebruikers van de projectresultaten. 

De eerste editie van Co-create werd gelanceerd in het kader van de vierde pijlers "Duurzame voeding" van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu. De projectoproep "Co-create voor systemen voor duurzame voeding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" is gelanceerd. Wenst u meer informatie over dit onderwerp? Klik dan hier

 

Contact en bijkomende informatie

Wenst u meer informatie over de financiering van Innoviris binnen het programma? Neem dan contact op met: 

Frans
Nederlands
** IMAGE DESCRIPTION **

Xavier Hulhoven

Scientific Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 68
xhulhoven@innoviris.be

 

Kim Van Aken 

Scientific Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 56
kvanaken@innoviris.be