Interregionale programma's

Home / Financiële steun aan ondernemingen / Interregionale programma's
Home / Financiële steun aan ondernemingen / Interregionale programma's

Interregionale programma's

De toekenning van subsidies en de financiering van de O&O-sector is een regionale bevoegdheid.

Brussel overview

De toekenning van subsidies ter ondersteuning van de O&O-sector is een regionale bevoegdheid. 

In de praktijk betekent dit dat O&O-actoren door drie verschillende instellingen worden gefinancierd: de DGO6 in Wallonië, het IWT in Vlaanderen en Innoviris in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Deze regionalisatie zorgt voor een splitsing die niet altijd realistisch is voor academische, industriële en eventuele andere actoren. 

Een advies (n°35) van de Raad voor Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de interregionale samenwerking heeft deze problematiek officieel op de agenda gezet. 

 

Samenwerking tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië

Vervolgens hebben de Brusselse en de Waalse Raad voor Wetenschapsbeleid samen gezeten en hebben ze drie mogelijke samenwerkingspijlers uitgewerkt: strategische coördinatie, onderzoeksinfrastructuren en Europese programma's. 

Sindsdien kunnen de Brusselse O&O-actoren deelnemen aan de zes Waalse competitiviteitspolen en in dit kader een financiering ontvangen bij Innoviris. 

Er werd eveneens een biobankproject opgericht in samenwerking met het Waalse Gewest. 

 

Samenwerking tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaanderen

De Brusselse RWB heeft eveneens de VRWI (Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie) gecontacteerd om mogelijke samenwerkingspijlers op te stellen. 

Dankzij het eerste gezamenlijke initiatief "Innovative Brussels Care" kunnen  Brusselse onderzoeksactoren samenwerken met hun Vlaamse tegenhangers in het kader van het programma "Proeftuin ZorginnovatieRuimte Vlaanderen", dat gelanceerd werd op initiatief van de Vlaamse Regering en georganiseerd wordt door het IWT. 

Innoviris werkt sinds 2014 ook samen met iMinds. Zo kunnen Brusselse bedrijven deelnemen aan het ICON-programma van iMinds en tegelijkertijd innovatiesteun aanvragen bij Innoviris.