Co-creation

Via een oproep voor co-creatieve projecten wil Innoviris de Brusselse bevolking, de onderzoeks-en innovatiesector en de ondernemerswereld dichter bij elkaar brengen.

Co-creatie voor een stedelijke veerkracht

Elke crisis is een kans is om te evolueren naar een duurzame en betere toekomst. Daarom ondersteunt Innoviris, via een financieringsprogramma voor co-creatieve projecten, onderzoek en ontwikkeling voor stedelijke veerkracht. 

Momenteel telt Co-Create meer dan 16 projecten. Bijna 70 verschillende onderzoeksinstellingen, verenigingen en bedrijven uit Brussel experimenteren en zoeken samen met de Brusselaars naar innovatieve oplossingen om het hoofd te kunnen bieden aan de maatschappelijke uitdagingen die hen aangaan.

De projectoproep van 2019 biedt je de kans om deel te nemen aan dit avontuur en een nieuwe weg te vinden naar een duurzame en wenselijke toekomst voor Brussel en al haar inwoners.

Geïnteresseerd? Schrijf je in voor één van onze 'reading room' sessies.

 

 

 

Editie 2019

Co-create voor stedelijke veerkracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het is goed om mogelijke toekomstperspectieven te bedenken, een idee te hebben, vragen te stellen, iets te willen veranderen of een innovatie voor te stellen. Maar echt kunnen verkennen en ervaren is nog beter! 

In een co-creatief project gaan alle betrokken actoren samen samen op een verkennende expeditie. Ze focussen op waarden, behoeften en verwachtingen en houden rekening met de realiteit en haar beperkingen. Samen weten ze wat ze willen ontdekken en welke antwoorden ze zoeken. Ze begrijpen waarom ze deze ervaringen delen. Deze reizen, vragen en ervaringen zijn zinvol voor het hele team.

Met het financieringsprogramma voor co-creatieve projecten wil Innoviris de verkenning, ervaring en kennisverwerving in de leefomgeving van de betrokkenen laten plaatsvinden. Je werkplaats is dus geen gesloten laboratorium, garage, of vergaderzaal.

 


De Brusselse entiteiten die een aanvraag kunnen indienen bij Innoviris zijn :

Zelfstandigen die niet verbonden zijn aan één van bovenstaande juridische entiteiten, kunnen geen aanvraag indienen. Ze kunnen echter wel als onderaannemer deelnemen aan een project. 

Niet-Brusselse entiteiten of entiteiten die niet aan één van de bovenstaande categorieën beantwoorden, kunnen als partner aan het project deelnemen, maar kunnen geen subsidie krijgen van het Gewest.

Het project moet worden gedragen door een Brusselse entiteit (onafhankelijke entiteit) of een consortium van Brusselse entiteiten. Voor projecten die door een consortium worden uitgevoerd, moeten een coördinator worden aangesteld. Deze coördinator zal als belangrijkste contactpersoon fungeren voor de interne coördinatie van het project.


De projectoproep is opengesteld vanaf januari 2019 en verloopt in twee fasen: een project outline en een full proposal. Je vindt alle belangrijke documenten in de toolbox op deze pagina.

  • Het project outline formulier. Dit is het document dat je moet invullen om financiële steun aan te vragen.

  • Presentatie van het programma. In dit document vind je meer informatie over het programma en de context.

  • Gids co-creation. In dit document wordt de administratieve procedure uitgelegd.

De full proposals moeten worden ingediend door een geïsoleerde entiteit of door de coördinator en dit ten laatste op 1 april 2019, om 12.00 uur bij Innoviris via het aanvraagformulier dat beschikbaar is in de toolbox bovenaan deze pagina.

  • Eén papieren exemplaren moeten naar volgend adres worden opgestuurd: Innoviris, Charleroise Steenweg 110, 1060 Brussel.

  • Een elektronisch exemplaar moet worden verstuurd naar : funding-request@innoviris.be met in cc xhulhoven@innoviris.brusselsProject outlines die na deze datum worden ingediend, komen niet in aanmerking.


Financieringstype

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie

De projecten hebben een maximum duur van drie jaar. 


Financiële tegemoetkoming (maxima)

De toelage dekt 100% van de kosten van het project. 


Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Xavier Hulhoven

Scientific Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 68
xhulhoven@innoviris.brussels