Celtic-Plus 2

Celtic-Plus 2

Celtic-Plus logoCeltic-Plus is één van de zeven thematische clusters van het EUREKA-programma. De cluster definieert, steunt en financiert samenwerkingsprojecten in het domein van de telecommunicatie, nieuwe media, future internet en toepassingen en diensten die het nieuwe paradigma "smart connected world" helpen realiseren.

De cluster Celtic-Plus steunt technisch innovatieve samenwerkingen die "business-oriented" zijn. De industriële partners van het project moeten het project coördineren en sterk betrokken zijn (bij de projecten kunnen academische partners betrokken zijn, maar ondernemingen vormen het doelpubliek van het programma).

Het gaat om technisch innovatieve samenwerkingen die "business-oriented zijn, gericht op communicatietechnologieën-en toepassingen, zoals:

 • de ontwikkeling van nieuwe gepersonaliseerde diensten aangepast aan de behoeften van de gebruikers en de digitale revolutie

 • de ontwikkeling van nieuwe infrastructuuroplossingen met het oog op een volledig geconnecteerde wereld

Alle O&O-actoren kunnen deelnemen aan de projecten, maar de industriële partners moeten sterk betrokken zijn.

De projecten die geselecteerd worden in het kader van Celtic-Plus ontvangen geen financiering, maar een label van de cluster. De projecten worden gefinancierd door de nationale financieringsagenschappen (Innoviris voor Brussel) volgens specifieke voorschriften. 

Je komt in aanmerking als je project voldoet aan alle toelatingscriteria van het Celtic-Plus-programma. Bovendien moet elke partner beantwoorden aan de toelatingscriteria van zijn nationaal financieringsagentschap.

Als Brusselse onderzoeksinstelling moet je voldoen aan volgende toelatingscriteria:
 

Toelatingscriteria van het Celtic-Plus-programma
 • je project is opgesteld in het Engels

 • minstens twee onafhankelike entiteiten uit twee deelnemende landen van het EUREKA-programma moeten bij het project betrokken zijn. 

 • het project moet overeenstemmen met de doelstellingen van het Purple Book van Celtic-Plus (het strategisch document van de cluster)

 • het project duurt 24 tot 26 maanden en heeft een budget van 2 tot 70M€
   

Toelatingscriteria van Innoviris
 • je oefent (een deel van) je activiteiten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • je stelt een vernieuwend OOI-project voor dat een een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • je bent je verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nagekomen 

Zowel ondernemingen als onderzoeksinstellingen (universiteiten en hogescholen) komen in aanmerking voor het programma, maar universiteiten en onderzoekscentra worden enkel toegelaten als ze binnen het project samenwerken met een Brusselse KMO. Bovendien mag geen enkele partner instaan voor meer dan 70% van de kosten van het project.

Als de aanvrager niet aan de toelatingscriteria voldoet, zal Innoviris geen financiering kunnen toekennen.

Dien je aanvraag in wanneer je je project indient bij het Secretariaat van Celtic-Plus. Dien je aanvraag in bij Innoviris via de programma's Explore of Shape.

Financieringstype

De financiële tegemoetkoming wordt toegekend in de vorm van een subsidie.

 

Financiële tegemoetkoming (maxima)

De toelage dekt 100% van de kosten van het project.

Ook ondernemingen komen in aanmerking voor financiële steun via  Celtic-Plus. Heb je meer informatie nodig?  Klik dan hier voor meer informatie.

Via Connect kan je een financieringsaanvraag indienen voor het opzetten van je Celtic-Plus-project. 

 

Contact en bijkomende informatie

Heb je meer informatie nodig over het Celtic-Plus-programma ? Lees dan de gedetailleerde informatiefiche van het Celtic-Plus-programma of ga naar de website van Celtic-Plus.

 

Marianne Da Silva

International Projects Advisor

Industrial Research and Innovation Team

Tel. +32 2 600 50 20
mdasilva@innoviris.brussels