METALLURGY EUROPE

METALLURGY EUROPE

Metallurgy Europe is een programma ter ondersteuning van OOI in de metaalnijverheid en aanverwante domeinen. Met dit programma, dat deel uitmaakt van de zeven themaclusters van het EUREKA-initiatief, wil Europa het voortouw nemen op het vlak van industriële metaalbewerking en hightech productie in uiteenlopende sectoren en markten (onder meer de automobielsector, groene en hernieuwbare energie, lucht- en ruimtevaart, de biomedische sector, de chemische sector, beveiliging, elektronica en productie).

Metallurgy Europe brengt actoren uit verschillende disciplines samen die onder meer verband houden met industriële metaalmaterialen, hoogtechnologische productieprocessen, eindgebruikers en fabrikanten van elektronische apparatuur of de academische wereld, om samen nieuwe, revolutionaire metaalproducten te ontwikkelen.

Het doel van Metallurgy Europe is: - om de technologische fundamenten te leggen voor het verkennen en ontwikkelen van een nieuwe generatie legeringen, samenstellingen en composietmaterialen (al dan niet uitsluitend metalen) die kunnen worden omgevormd tot hoogwaardige metaalelementen voor industriële toepassingen - om de productieprocessen verder te optimaliseren - om betere recyclagetechnieken te introduceren.

De ‘Metallurgy Europe’-cluster ondersteunt technisch innovatieve, ondernemingsgerichte samenwerkingsprojecten die door industriëlen worden aangestuurd. De geselecteerde projecten krijgen geen toelage, maar wel een label van deze organisatie. De financiering verloopt via de nationale financieringsinstellingen (voor Brussel is dat Innoviris), volgens hun specifieke voorschriften.

Het project moet voldoen aan alle criteria die door het ‘Metallurgy Europe’-programma zijn vastgelegd. Om in aanmerking te komen voor een toelage moet edere partner bovendien voldoen aan de criteria die door de nationale financieringsinstelling worden opgelegd. Als Brusselse onderzoeksinstellingen moet je voldoen aan de volgende toelatingscriteria: 

Toelatingscriteria van het ‘Metallurgy Europe’-programma
  • je project is opgesteld in het Engels 

  • minstens twee onafhankelijke rechtsentiteiten uit twee landen die lid zijn van EUREKA moeten bij het project betrokken zijn

  • de leader-partner moet afkomstig zijn uit een land van het EUREKA-programma of uit een land dat bij dit programma betrokken is. 

Toelatingsriteria van Innoviris
  • je oefent (een deel van) je activiteiten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • je stelt een innovatief OOI-project voor dat een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • je bent je verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nagekomen.  

Dien je aanvraag in nadat je project een label heeft ontvangen van het ‘Metallurgy Europe’-programma. Dien je aanvraag in bij Innoviris via de programma's Explore of Shape.

Financieringstype

De toelage wordt verleend in de vorm van een subsidie.

 

Financiële tegemoetkoming(maxima)

De maximale financiële tegemoetkoming bedraagt 100% van het budget.

Ook ondernemingen komen in aanmerking voor financiële steun via Metallurgy Europe. Meer informatie over de voorwaarden van deze steun vind je op de pagina Metallurgy Europe - ondernemingen.

Via Connect kan je een financieringsaanvraag indienen voor het opzetten van je Metallurgy-project.

 

Contact en bijkomende informatie

Meer informatie over het ‘Metallurgy Europe’-programma vind je op de website van het programma.

 

Marianne Da Silva

International Projects Advisor

Industrial Research and Innovation Team

Tel. +32 2 600 50 20
mdasilva@innoviris.brussels