Doctiris

Doctiris

Wanneer 01-03-2018 09:00 tot
07-05-2018 12:00

Projectoproep Doctiris 2018

Het programma Doctiris financiert doctoraatsthesissen die uitgevoerd worden in samenwerking met ondernemingen of administratieve overheden.

Het programma moedigt de samenwerking aan tussen:

  • de academische en de industriële/economische sector van het Gewest en wil op die manier de competenties en de concurrentievermogen van de Brusselse ondernemingen ontwikkelen

  • de ‘academische’ sector en de publieke sector  (behalve academische actoren) van het Gewest om op die manier de publieke competenties in Brussel te ontwikkelen en de diensten aan de burger die daarmee samengaan.  

Het programma is gericht op universiteiten, hogescholen en collectieve onderzoekscentra met minstens één zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hoe dien je een aanvraag in ?

Dien je aanvraag ten laatste op 7 mei 2018 om 12u in bij Innoviris via het formulier in de toolbox van onze website.  

Ook het reglement vind je in deze toolbox. 

De projecten moeten ingediend worden door het departement 'interface' van de universiteit, hogeschool of het onderzoekscentrum die de onderzoeker ontvangt.

Meer informatie nodig ?

Ga dan naar de algemene Doctiris-pagina of neem contact op met:

** IMAGE DESCRIPTION **

Julie Verstraeten

Scientific Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 70
jverstraeten@innoviris.brussels

 

gearchiveerd onder: