Opdrachten

Home / Ontdek Innoviris / Opdrachten
Home / Ontdek Innoviris / Opdrachten

Opdrachten

Innoviris is het Brussels Instituut voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Innoviris wil van Brussel via een strategisch plan met vijf algemene doelstellingen een competitief, innovatief en kennisgedreven Brussels Hoofdstedelijk Gewest maken.

Missie

Innoviris is het Brussels Instituut voor wetenschappelijk onderzoek. 

Innoviris, vroeger bekend als het IWOIB (Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie in Brussel), is het Brussels Instituut ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek en innovatie.

Het Instituut heeft als taak onderzoek, ontwikkeling en innovatie in en voor Brussel te ondersteunen en te stimuleren door vernieuwende projecten van ondernemingen, onderzoekscentra en non-profit organisaties te financieren.

Wenst u meer informatie over onze organieke opdrachten? Raadpleeg dan de ordonnantie van 26 juni 2003 over de oprichting van het Instituut en de ordonnantie van 26 maart 2009 ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie. 

 

Onze visie 

Een competitief, innovatief en kennisgedreven Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Strategisch plan

Om deze visie in de praktijk om te zetten, beschikt Innoviris over een strategisch plan dat het mogelijk maakt doelstellingen en resultaatsindicatoren voor de vijf komende jaren op te volgen. 

Ons strategisch plan bestaat uit 5 strategisch doelstellingen waaruit verschillende operationele doelstellingen en een vijftigtal indicatoren en milestones worden afgeleid. 

  • Strategische doelstelling 1: het innovatief ondernemerschap en de kenniseconomie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunen en stimuleren.
  • Strategische doelstelling 2: onderzoek en innovatie ondersteunen en stimuleren om te beantwoorden aan maatschappelijke uitdagingen.
  • Strategische doelstelling 3: het Brussels onderzoek en de Brusselse innovatie internationaliseren.
  • Strategische doelstelling 4: van Innoviris een strategische kennispool maken van onderzoek en innovatie in Brussel.
  • Strategische doelstelling 5: een efficiënt en kwaliteitsvol Brussels Instituut van Onderzoek en Innovatie ontwikkelen.

 

Om dit strategisch plan uit te voeren, beschikt Innoviris over een dynamisch en sterk gekwalificeerd team, verdeeld in 6 units.

 

Ons Organisatieschema